“Pyet breznitë që qenë më parë, vraje mendjen për sa të thanë të parët. Jemi të djeshëm, shumë pak dimë, pse si hije janë ditët tona mbi këtë tokë. Do të mësojnë dhe ty do të thonë, nga zemra kështu do të të tregojnë.” —Jobi 8.8-10

Read more