Edith Durham dhe Shoqëria Biblike Britanike

Një konferencë shkencore organizuar nga Ministria e Kulturës në Tiranë feston jetën dhe punën e Edith Durham-it. Një ndër kumtesat do të theksojë udhëtimin e Edith Durham-it në Shqipëri me punonjësit shqiptarë të Shoqërisë Biblike Britanike.