Dosjet e Sigurimit të Shtetit shqiptar dhe ungjillorët

Materiali që kemi lexuar dhe studiuar, i vënë në përdorim nga Arkivi i Ministrisë së Brendshme (AMB), institucion që ruan të drejtën mbi këtë material sekret shtetëror, përbëhet nga 4 dosje të çelura në vite të ndryshme: Dosja e parë, që është përpiluar në 30 tetori...