“Informacione” nga Sigurimi i Shtetit për ungjillorët

Dosjet e Sigurimit përmbajnë informacione me vlerë për historinë e krishterimit në Shqipëri, përmbajnë informacione të qenësishme për raportet me pushtetin e kohës dhe qëndrimin e tyre ndaj këtij pushteti, gjithashtu përmbajnë edhe të dhëna me interes shkencor për...