Vlera politike e arsimit

Në këtë shkrim kemi rishkruar duke bashkuar dy artikujt e parë të botuar në 15 janar 1917, në numrin e parë të “Yllit të mëngjesit”.