Ambasadori shqiptar për Britaninë e Madhe dhe këshilltari i IAPS, Mal Berisha, flet me David Hosaflook për jetën dhe veprimtarinë e Charles Telford Ericksonit, misionar protestant amerikan i cili shërbeu në Shqipëri dhe për çështjen shqiptare që nga 1908 (video). For a condensed version of this video with English subtitles, click here.