2014 11 18 Edith Durham Conference

Konferencë për Edith Durham më 18 nëntor 2014. Një ndër kumtesat do të theksojë udhëtimin e Edith Durham-it në Shqipëri me punonjësit shqiptarë të Shoqërisë Biblike Britanike (si Thanas Sina) në vitin 1904, udhëtim që ndryshoi jetën e Durham-it rrënjësisht. Mirënjohës jemi ndaj Ministrisë së Kulturës së Shqipërisë për organizimin e kësaj konference.