Femi Cakolli

(Executive Committee)

Summary

2 Cakolli FemiDr. Femi Cakolli is a literary scholar and pastor, a promoter of literary publications in Kosovo and a leader in Kosovo’s Protestant Evangelical Church (KPEC) alliance. He has written hundreds of published articles on the history of Christianity, general literature, ethics, culture, theology, and politics.

Education

 • 2002, Masters degree, Historical and Biblical Albanian literature (Prishtina University)
 • 2006 Ph.D., Historical and Biblical Albanian literature (Prishtina University)
 • 2009 Biblical Theology degree (Biblical Institute of Leadership Development)

Work and Service Experience

 • 1994 to present, pastor (full time), “Messiah Evangelical Church”, Prishtina
 • 1997 to present, editor of TENDA Publishing House, Prishtina
 • 1997 to present, chief editor of Christian Magazine “Letra e Gjallё”
 • 2007, 2010, KPEC President, “Kosova Protestant Evangelical Church”
 • 2010–present, Member of Kosova Writers Associates
 • 2006–present, Vice-president of “Galabri” Associates
 • 2005-2010, Board Member of “Kosova Protestant Evangelical Church”
 • 2001-2003, National Representative of “Kosovo Evangelical Movement”
 • 1999-2000, representative of “Evangelical League of Kosovo”
 • 1995-1998, volunteer at Handicap Associates in Kosovo
 • 1991-1993, Director of the Associates for Culture “Albana”, Kamenicё

Publications

 1. Biblical Code in Albanian Literature (2003)
 2. Biblical hypertext in Kosova Literature (2006)
 3. Spiritual flash (2008), poems
 4. Bibla u përkthye, Bujku, Prishtinë, (?) VII.1993, fq.?
 5. Veprimtaria Evangjeliste e Gjerasim Qiriazit, Shkëndija, Pr. mars ’94, fq. 32
 6. Kur u përkthye Bibla shqip, Bujku, Pr. 23.VIII.’94, fq.6
 7. Mos ta vetëpërçmojmë kombin tonë, Bujku, Pr. 10.IV.’95, fq. 11
 8. Ringjallja e veprës së një rilindasi, Bujku, Pr. 23.V.’95, fq. 8
 9. Thyerje e tabuve provinciale, Zëri, Pr. 4.XI.’95, fq.4
 10. Cila është falja e vërtetë, Bujku, Pr.24.VI.’96, fq.12
 11. Një ide e qëlluar, Bujku, Pr. 15.VII.’96, fq.12
 12. T’i ndihmojmë studentët tanë, Bujku, Pr. 19.VIII.’96, fq. 11
 13. Përkushtim i veçantë ndaj historisë shqiptare, Bujku, Pr. 28.VIII.’96, fq. 8
 14. Krishterimi nëpër shekuj, Letra e gjallë, Tenda, Pr. XII.’97, fq. 4
 15. T’i ruajmë ato çka i kemi?, Letra e Gjallë, Tenda, Pr.XII.’97, fq. 13
 16. Kisha protestante, Letra e Gjallë, Tenda, Pr.IX.’98. fq.3
 17. Religjioni dhe komplikacioni i vërtetësisë së tij, Letra e Gjallë, Prishtinë, IX 1998, fq.14
 18. Shfaqja e kishës protestante te shqiptarët, Letra e Gjallë, Tenda, Pr., XII 1998, fq.4
 19. Përtacia dhe ankimi, Letra e Gjallë, Tenda, Pr., XII 1998, fq.16
 20. Me miliona libra për Biblën, Letra e Gjallë, Tenda, Pr., XII-1998, fq.19
 21. Gjerasim Qiriazi, Letra e Gjallë, Tenda, Pr., III-1999, fq.3
 22. Histori dhe aktualitete shqiptare, letra …, Nr.5, XI-1999, Prishtinë, fq. 3
 23. Kisha Protestante në Kosovë …, Fq. 21
 24. Ungjilli ndër shqiptarët, Tenda, Prishtinë, 2000, (parathënia: Femi Cakolli, fq. 4)
 25. Fjalëformimi historik kishtar, letra e gjallë nr. 10, Tenda, Prishtinë, fq.9, 2001
 26. Literatura fetare në gjuhën shqipe, … fq.27
 27. Shfaqja e Kishës Protestante, letra e gjallë nr. 13, Prishtinë, 2003, fq. 10
 28. Biografia e Gjerasim Qiriazit, Letra e gjallë nr.14, qershor 2004, Prishtinë, fq.9 (www)
 29. Për një mbrojtje të krishterimit në vendin tonë, Express, më 12 tetor 2006, Prishtinë, fq. 4
 30. Evangjelistët nuk janë kundër pavarësisë, Koha Ditore, më 17 tetor 2006, Prishtinë, fq.11 (www)
 31. Reformacioni dhe shqiptarët, Gazeta Java, nr.203, 2 nëntor 2006, Prishtinë, fq.25
 32. Ekzistencializmi si rrymë filozofike dhe metodë letrare, Pro-Cult, Prishtinë, nr.3, Shtator 2007, fq.10
 33. Histori e shkurtër e krishterimit protestant në Kosovë (1941-2007), letra e gjallë, nr. 17, Dhjetor 2007, fq.9, Prishtinë
 34. Kush e lindi Kongresin e Manastirit?!, Ilira (botimi 18), prill 2008, Tiranë, fq. 31
 35. Kongresi i Manastirit ikona më e madhe e kulturës shqiptare, Gazeta Java, 20 nëntor 2008, Prishtinë, fq. 31-32
 36. Feja jashtë shkollës – edukata fetare në shkolla, Gazeta Infopress, 17.09.2009, fq. 8