Prof. dr. Xhevat Lloshi: “Botanika e papërfunduar e Gjergj Qiriazit”, Konferenca “Gjergj Qiriazi dhe Kongresi i Manastirit”, Muzeu i Alfabetit të Gjuhës Shqipe, Manastir / Bitola, 19.12.2015.