A.Tomsoni dhe historia e [L]librit shqip

Po ju shkruaj këto radhë të nxituara për t’ju siguruar se çështja e botimit toskërisht e greqisht të Proverbave, që jua kam propozuar, është pikërisht ashtu siç thoni ju: një mjet për t’i shtyrë shqiptarët që të lexojnë në gjuhën amtare dhe një ndihmë e vlefshme për...